Lokalne Sieci Wzajemnej Pomocy

Informacje o lokalnej sieci wzajemnej pomocy (zasady funkcjonowania)

Lokalne Sieci Wzajemnej Pomocy to grupy zrzeszające opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych oraz osoby niesamodzielne (seniorów mających problem z poruszaniem się i wymagających usług opiekuńczych lub asystenckich).

CELEM JEST: WZAJEMNA POMOC CZŁONKÓW

Sieci tworzone są samodzielnie przez osoby zainteresowane. Nie mają charakteru osoby prawnej.

W ramach Sieci zakłada się, że jej członkowie poprzez wzajemne poznanie się i współpracę będą w stanie wspierać się w opiece nad swoimi najbliższymi.

Sieci mają także formę pozwalającą na aktywizowanie osób starszych i pozyskanie przez nich usług wsparcia eksperckiego i opiekuńczych bezpośrednio u nic w domu.

W ramach Sieci realizowane są „krótkookresowe” usługi opiekuńczych i asystenckie - zarówno przez opiekunów zewnętrznych, jak również opiekunów będących członkami sieci.

Opiekunowie świadczący usługi dla członków Sieci będą podlegali procedurze certyfikacji, co powoli na znaczące ułatwienie dostępu do usług zaufanych opiekunów w lokalizacjach działania Sieci.

Projekt tworzenia Sieci Wzajemnego Wsparcia nakierowany jest na wdrożenie innowacyjnego rozwiązania w zakresie integracji społecznej oraz na wsparcie osób starszych i ich opiekunów faktycznych a także na zaangażowanie tychże osób we wspólne działania w ramach sieci wzajemnej pomocy w danej miejscowości. Projekt ma na celu niwelację problemu jakim jest brak dostępu do opieki krótkotrwałej realizowanej przez zaufanego opiekuna oraz ma na celu stymulować integrację społeczną w ramach grup wzajemnego wsparcia osób zależnych i ich opiekunów.

Innowacja projektu polega na nowym podejściu do zaspokojenia potrzeb osób niesamodzielnych (osoby starsze) polegających na braku dostępności opiekunów na krótki okres czasu oraz opiekunów posiadających referencje instytucji cieszącej się zaufaniem społecznym. Elementem wyróżniającym innowację w stosunku do innych tego typu rozwiązań jest zakładany znaczący udział osób zależnych i ich stałych opiekunów (najczęściej z kręgu rodziny) w certyfikowaniu opiekunów oraz zakładany element partycypacyjny polegający na utworzeniu sieci wzajemnej pomocy – w ramach których osoby biorące udział w projekcie poznają się, wymieniają doświadczenia, mają możliwość uzyskania zewnętrznych usług doradczych ale także będą mogły polecać sobie sprawdzonych opiekunów czasowych lub „użyczać” sobie opiekunów (w sytuacji w której u jednej osoby pracuje opiekun a osoba ta np. ma zapewnioną na dany okres opiekę – np. ze strony rodziny – może ona czasowo „użyczyć” opiekuna na rzecz innej osoby starszej potrzebującej czasowo takiej usługi). Działania takie pozwalają utworzyć bazę informacyjną o opiekunach świadczących usługi w danej lokalizacji, osobach potrzebujących opieki a pozwalają na utworzenie banku ofert – w tym także ofert polegających na wymianie świadczeń lub „użyczeniu” sobie opiekuna.

Założeniem dla Sieci jest ich lokalny charakter.
Dlatego też utworzono sieci w oparciu o osoby zamieszkujące dane Gminy.
Na chwilę obecną działają Sieci w miejscowościach: Kocmyrzów – Luborzyca, Zielonki i Michałowice.
W razie zgłaszania się kolejnych chętnych osób FUNDACJA podejmowała będzie działania mające na celu wsparcie powstawania kolejnych Sieci.

Co robią członkowie Sieci:
• pomagają sobie wzajemnie poprzez wymianę usług oraz wymianę doświadczeń,
• mają możliwość spotykania się (ze względu na COVID – także w ramach spotkań online),
• mogą uczestniczyć w organizowanych przez PCA szkoleniach i warsztatach,
• mają możliwość otrzymania wsparcia eksperckiego,
• mają możliwość skorzystania z usług Zaufanych Opiekunów którzy przeszli przez proces certyfikacji.


Jak przystąpić/ założyć sieć wzajemnej pomocy?


Członkiem sieci może zostać osoba mająca problemy z poruszaniem się lub potrzebująca wsparcia z innych przyczyn, która ukończyła 60 lat.

Członkiem sieci może zostać także opiekun faktycznych osoby starszej.

Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie nieodpłatne.

Aktualnie Sieci działają w gminach: Zielonki, Michałowice, Kocmyrzów – Luborzyca. Nie ma ograniczeń w przystępowaniu do Sieci – wystarczy zgłosić wolę udziału i złożyć deklarację przystąpienia do Sieci (pisemnie lub mailowo).

W tym celu prosimy o kontakt z pracownikami Fundacji w ramach której działania PCA (Powiatowe Centrum Asystenckie) – organizator istniejących sieci.

TEL: DARMOWA INFOLINIA: 800 080 565

lub: 664309227

lub mailowo: fundacja.frit@gmail.com

Nie ma minimalnej ilości osób aby założyć nową Sieć. Zakładanie Sieci odbywać się powinno co do zasady na podstawie oddolnej inicjatywy członków. Nie są wymagane żadnej pozwolenia.

Jeżeli są Państwo zainteresowani utworzeniem nowej Sieci w swojej gminie lub miejscowości – prosimy o kontakt na wskazane wyżej numery telefony lun email. Fundacja służy w tym zakresie doradztwem.